Virus | Når naturen rydder opp

Vi har alt for lenge køddet med naturen. Nå kødder den med oss. 

Verden de siste dagene har for mange vært uvirkelig, skremmende og voldsom. Stengte grenser, eksponentiell smittevekst, hamstring og død er noe ingen hadde trodd vi skulle forholde oss til her i trygge Norge for bare noen måneder siden. 

Men selv om det er ekstremt synd på mange mennesker nå er det er ikke noe synd på oss som menneskehet-  ikke i det hele tatt. Tvert om får vi akkurat som fortjent, og vi kan faktisk bare takke oss selv. Vi kødder med naturen, og nå kødder den med oss. 

Vi forsyner oss av alle jordens ressurser uten en tanke om å skulle gi noe tilbake. Vi pumper gasser ut i atmosfæren, vi flyr overalt, vi hugger ned og asfalterer skog, vi shipper varer verden rundt og vi fører et helt sinnsykt dyrehold som slakter 150 milliarder dyr og fisk i året,. Det var bare et spørsmål om tid før vi måtte stå i en krise som den vi er i nå. 

Vi pusher alt til det ekstreme, og de siste dagene har vist at vi mennesker ikke vil gjøre noe med livsstilen vår før vi absolutt må. Nå har et nytt koronavirus meldt sin ankomst i hele verden, og det sprer seg i en skremmende fart. 

Koronavirus kommer fra dyr. Når dyr kommer i kontakt med andre dyr de ikke ville kommet i kontakt med i naturen- inkludert oss mennesker, vil naturen forsøke å rydde opp. Det er så enkelt som det. Å holde dyr for tett, eller å ha forskjellige arter for nære er unaturlig. Likevel lar vi det skje. Naturen tar nå oppvasken.

Vi som enkeltindivider kan bli så oppgitt vi vil. Vi kan tenke at dette ikke har noe med oss å gjøre, og at det er noen andres feil. Men vi er alle bundet sammen, og et lag er kun så sterkt som sitt svakeste ledd. I et samfunn er vi dessverre nødt til å ta konsekvensene av andres dårlige valg. 

Mitt håp er at dette vil være den kraftigste vekkeklokken vi kan få. At alle våkner. Verden vil gå videre med eller uten oss, og vi må bestemme oss for om vi vil være med eller ikke. Om vi nå endrer lagstruktur og begynner å spille med naturen og dyrene istedenfor imot, vil verden bli et lettere sted å være menneske også. Vi må bli vår egen løsning. 

Les også:

https://www.weforum.org/agenda/2019/02/chart-of-the-day-this-is-how-many-animals-we-eat-each-year/

https://www.quantamagazine.org/how-do-animal-viruses-like-coronavirus-jump-species-20200225/